handdator

Visa fullständig version : Jannis & Ylvas hörna


 1. Likheter och olikheter
 2. Om nödvändigheten av ett gemensamt språk
 3. Om Jannis och Ylvas hörna
 4. Bakgrund
 5. Er man i Ierapetra 1996
 6. Er man i Ierapetra 1997
 7. Er man i Ierapetra (1997-1998)
 8. Vår man i Ierapetra, 19/12 -98 -- 10/1 -99
 9. Er man i Ierapetra, sommaren 1999
 10. Er man i Ierapetra 2000
 11. Er man i Ierapetra 2001
 12. Er man i Ierapetra 2004, del 1 september
 13. Er man i Ierapetra 2004 del 2, oktober
 14. Er man i Ierapetra 2004 del 3, november
 15. Vårt husköp, erfarenheter och råd
 16. Er man i Ierapetra 2005, april
 17. Er man i Ierapetra 2005, maj
 18. Er man i Ierapetra 2005 juni
 19. Er man i Ierapetra 2005, september
 20. Er man i Ierapetra 2005, oktober
 21. Er man i Ierapetra 2005, november
 22. Er man i Ierapetra 2005, december
 23. Söderut igen
 24. Er man i Ierapetra 2006, mars
 25. Er man i Ierapetra 2006, april
 26. Er man i Ierapetra 2006, maj
 27. Er man i Ierapetra 2006, juni
 28. Er man i Ierapetra 2006,september
 29. Er man i Ierapetra 2006, oktober
 30. Er man i Ierapetra 2006, november
 31. Er man i Ierapetra 2006, december
 32. Er man i Ierapetra 2007, maj
 33. Er man i Ierapetra 2007, juni
 34. Er man i Ierapetra 2007, september
 35. Er man i Ierapetra 2007, oktober
 36. Vår grekiske vän
 37. Er man i Ierapetra 2007, november
 38. Er man i Ierapetra 2007, december
 39. Er man i Ierapetra 2008, april
 40. Er man i Ierapetra 2008, maj
 41. Er man i Ierapetra 2008, oktober
 42. Er man i Ierapetra 2008, aug - sept
 43. Er man i Ierapetra 2008, november
 44. Er man i Ierapetra 2009, april
 45. Er man i Ierapetra 2009, maj
 46. Er man i Ierapetra 2009, augusti
 47. Er man i Ierapetra 2009, september
 48. Er man i Ierapetra 2009, oktober
 49. Er man i Ierapetra 2009, november
 50. Er man i Ierapetra 2009, december
 51. Er man i Ierapetra 2010, april
 52. Er man i Ierapetra 2010, maj
 53. Er man i Ierapetra 2010, augusti
 54. Er man i Ierapetra 2010, september
 55. Er man i Ierapetra 2010, oktober
 56. Er man i Ierapetra 2010, november
 57. Er man i Ierapetra 2010, december
 58. Er man i Ierapetra 2011, april
 59. Er man i Ierapetra 2011, maj
 60. Er man i Ierapetra 2011, september
 61. Er man i Ierapetra 2011, oktober
 62. Er man i Ierapetra 2011, november
 63. Er man i Ierapetra 2012, mars
 64. En minnesvärd konsert med Nótis
 65. Er man i Ierapetra 2012, april
 66. Er man i Ierapetra 2012, maj
 67. Er man i Ierapetra 2012, september
 68. Er man i Ierapetra 2012, oktober
 69. Er man i Ierapetra 2012, november
 70. Er man i Ierapetra 2012, december
 71. Er man i Ierapetra 2013, januari
 72. Er man i Ierapetra 2013, april
 73. Er man i Ierapetra 2013, maj
 74. Er man i Ierapetra 2013, juni
 75. Er man i Ierapetra 2013, september
 76. Er man i Ierapetra 2013, oktober
 77. Er man i Ierapetra 2013, november + några dagar i december
 78. Ett gammalt minne från Skiatos
 79. Våra greklärare
 80. Er man i Ierapetra 2014, april
 81. En t-shirt jag aldrig glömmer
 82. Er man i Ierapetra 2014, maj
 83. Odling
 84. Er man i Ierapetra 2014, jubilumsnummer juni.
 85. Sista arbetsdagen
 86. Er man i Ierapetra 2014, augusti
 87. Ett besök i Rethymnon – eggfish.
 88. Er man i Ierapetra 2014, september
 89. Er man i Ierapetra 2014, oktober
 90. Er man i Ierapetra 2014, november + en vecka i december
 91. Ett besök i Aten
 92. Er man i Ierapetra 2015, de sista dagarna i mars
 93. Er man i Ierápetra 2015, april
 94. Er man i Ierapetra 2015, maj + 2 veckor i juni
 95. Er man i Ierapetra 2015, september
 96. Er man i Ierápetra 2015, oktober
 97. En söndag i novembersolen.
 98. Er man i Ierápetra 2015, november
 99. Sångtävling på Kálymnos
 100. Bränd i baken
 101. Några olikheter och en likhet
 102. Er man i Ierapetra 2016, april
 103. Politikernas tillgångar
 104. Er man i Ierapetra 2016, maj - sista försöket
 105. Er man i Ierápetra 2016, en vecka i augusti
 106. Er man i Ierápetra 2016, september
 107. Er man i Ierápetra 2016, oktober.
 108. Er man i Ierápetra 2016, november och några dagar i december
 109. Vi har varit på turné – en tripp runt östra Kreta
 110. Er man i Ierápetra 2017, en vecka i mars samt april månad
 111. Er man i Ierápetra 2017, maj och några dagar i juni
 112. Skvaller
 113. EnEn tripp till Albanien, del 1. Två bröllop och ett barndop,
 114. En tripp till Albanien del 2. Utflykter och iakttagelser
 115. Er man i Ierapetra 2017, september
 116. Er man i Ierápetra 2017, oktober
 117. Er man i Ierápetra 2017, november och en vecka i december
 118. Er man i Ierapetra 2018, april
 119. Vi har varit på turné – en tripp på mellersta Kreta
 120. Er man i Ierapetra 2018, maj och några veckor i juni
 121. Er man i Ierapetra 2018, september
 122. Er man i Ierapetra 2018, oktober
 123. Er man i Ierapetra 2018, november
 124. Er man i Ierapetra 2018, december
 125. Sista brevet från Ierápetra.
 126. Er man i Ierápetra 2019, april
 127. Er man i Ierápetra 2019, maj
 128. Er man i Ierápetra 2019, september
 129. Er man i Ierápetra 2019, oktober
 130. Er man, men i Östersund, 17 mars 2020
 131. Er man i Ierápetra 2019, november och några veckor i december