handdator

Visa fullständig version : Ang köpa hus!


Frappe
2005-06-04, 20:21
Blev lite fundersam då jag läste ang köpa hus i Grekland. Där det står "Man kan alltså inte vända sig någonstans för att ta reda på var tomtgränserna "egentligen" går, vem som "egentligen" är den rättmätige ägaren, osv" och mig veterligen finns detta dokumenterat hos kommunen eller hos den /de civilingenjörer som finns i området. Tomtgränserna väl markerade på kartor och vem som äger hus o tomt utsatt.Hos notarien finns registreringsbevisen ang ägare av tomt eller hus. Detta har notarien samt ägaren själv.Camilla

yvonne
2005-06-04, 22:22
Det är också mycket viktigt att alla tomter och hus upptas i deklarationen. Om detta inte sker, kan äganderätten till marken eller huset förfalla. Detta enligt jurister som upprättade min och makens deklarationer.

Yvonne

yvonne
2005-06-04, 22:31
En liten rättelse: Detta gäller de som inte har fått "papper" på sina ägor, utan endast har muntlig äganderätt av tex släktingar. Vanligast vid arv och i mindre byar på landsbygden, där lantmäteriet inte fått uppgifter om ägarbyte.

Yvonne (som tack o lov har "papper" på ägorna.)flabb_flab